06 - 10 62 96 55
Privacy verklaring

Privacyverklaring WellSamen

WellSamen neemt uw privacy serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring wordt er zorgvuldig uitleg gegeven over het privacy beleid van WellSamen. Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te blijven van ons privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
WellSamen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Gegevens over gezondheid/klachten (specifiek)
 • Sociale gegevens: adl, woon, werk, sport, stress. Alleen indien van toepassing op de klacht.
 • Gegevens voortzetting behandeling

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

WellSamen verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier. Dit toestemmingsformulier zal u overhandigd krijgen bij een behandeling op de praktijk om vervolgens te ondertekenen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
WellSamen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het uitvoeren van de behandeling
 • Contact opnemen met klant over de behandeling
 • Het afhandelen van een betaling
 • Het op de hoogte stellen van wijzigingen in diensten
 • Voor het waarnemen van een vervangende therapeut
 • Het versturen van een nieuwsbrief als hiervoor toestemming is gegeven
 • Het versturen van een attentie bij een feestdag, bijvoorbeeld bij verjaardag en kerst/oud&nieuw als hiervoor toestemming is gegeven

Hoe lang we gegevens bewaren

WellSamen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Na een laatste behandeling van een klant bij WellSamen zullen de gegevens nog één jaar bewaard worden. Op deze manier kan er tussentijds weer een behandeling gestart/hervat worden zonder dat alle gegevens verwijderd zijn. Heeft er na één jaar geen behandeling plaats gevonden zullen de gegevens van de desbetreffende klant vernietigd worden.

Financiële gegevens zijn onderhevig aan de fiscale bewaarplicht en zullen daarom zeven jaar bewaard worden.

Van actieve klanten worden de gegevens oneindig bewaard, omdat deze data belangrijk is voor de behandeling. Op verzoek kan hier uiteraard een uitzondering voor worden gemaakt.

Delen met anderen

WellSamen deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

WellSamen gebruikt een emailtool waarmee we emailadressen delen voor het versturen van de nieuwsbrieven. Tevens is er hulp vanuit een internetbureau om onze digitale diensten te ondersteunen, voor de website, hosting en applicaties. Om te voldoen aan de fiscale eisen heeft WellSamen een boekhoudprogramma waarin de klantgegevens voor de facturatie staan opgeslagen. Het boekhoudkantoor waar WellSamen bij aangesloten is heeft toegang tot deze gegevens.

WellSamen blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.

 
In kaart brengen websitebezoek

WellSamen gebruikt functionele en analytische cookies. Deze cookies geven inzicht over het gedrag van de bezoekers op de website van WellSamen, hiermee kunnen wij de website correct laten functioneren en is deze gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Aan deze cookies zitten geen commerciële uitingen toegevoegd. Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt. Dit betreft het deel waar u online een afspraak kunt inplannen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media

Het laatste nieuws en acties van WellSamen zijn terug te vinden op onze social media kanalen. Op onze website zijn er buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacy verklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met uw privacy. Wij maken gebruik van de volgende social media kanalen: Facebook en Instagram.

Nieuwsbrief

Via het toestemmingsformulier die u vrijwillig invult bij een eerste bezoek bij WellSamen kunt u aangeven of u een nieuwsbrief van WellSamen wilt ontvangen. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws, acties en aanbiedingen van WellSamen. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, is er de mogelijkheid om u af te melden via de link onderaan de nieuwsbrief.

Uw rechten

Onder de AVG wetgeving heeft u verschillende privacy rechten. Ook kunt u een verzoek tot uitoefening van deze rechten indienen bij WellSamen.

Recht op informatie: door middel van deze privacyverklaring wordt u op hoogte gesteld wat WellSamen met uw persoonsgegevens doet.

Recht op inzage: als klant van WellSamen heeft u het recht tot inzage van uw persoonsgegevens.

Recht op correctie: als klant van WellSamen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen.

Recht op dataportabiliteit: als klant van WellSamen heeft u het recht om gegevens over te dragen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u overstapt naar een andere therapeut en graag uw gegevens makkelijk wilt overdragen.

Recht op vergetelheid: als klant van WellSamen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen uit het bestand van WellSamen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wellsamen.nl.

WellSamen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

WellSamen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u altijd contact opnemen met WellSamen voor de gegevensbescherming via info@wellsamen.nl. Als we er onverhoopt samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met WellSamen, kunt u ons als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer: Wilhelminalaan 86

Postcode en plaats: 6641 KN Beuningen

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 60427957

Telefoonnummer: 0610629655

E-mailadres: info@wellsamen.nl

Een afspraak maken
of vragen en advies?
Bel of stuur een appje op:
Waarom een massage
van WellSamen?
 • Persoonlijke aandacht
 • Veelzijdig aanbod
 • Medische achtergrond
 • Flexibel
Bouw en ontwerp:
Internetbureau We Are Konzept

Populaire pagina's bij Wellsamen

Bekijk alle populaire pagina's van wellsamen.nl